Søk

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den sjette i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Grafer og tabelloversikter er noen av de viktigste funksjonene i Qm+. Begge deler bruker søk etter saker for å bestemme hvilke saker som er med i grafene eller tabelloversikten. I Versjon 4 presenterer vi et helt nytt grensesnitt for søk hvor alle sider av søket redigeres direkte i siden på en enkel måte. Et søk kan lagres og hentes frem senere eller knyttes til en rapport.

Søkefeltet

SearchEditor.png

Søkefeltet består av et sett med søkekriterier og menyen Mer. Hver gang søket endres blir data lest på nytt fra databasen og grafer og tabeller oppdatert. Hvilke kriterier som er tilgjengelig avhenger av sakstypen som er i bruk.

Redigere søk

Søk endres ved å trykke på en graf eller direkte i søkefeltet ved å endre verdien på et eksisterende søkekriterium eller ved å bruke Mer til å legge til eller ta bort et kriterium.

Legge til søkekriterier

Om du trykker på en graf så vil kriteria som tilsvarer graffeltet det ble trykket på bli lagt til i søkefeltet. For de fleste grafer vil det føre til at to kriterier (tilsvarende verdien på X- og Y-aksen) blir lagt til.

Mer.png

Menyen viser avkryssing for alle kriteria som er i søkefeltet. Kryss av for nye kriterier for å legge dem til i søket eller ta bort kryss for å fjerne kriteriet. Tekstfeltet for Søk filtrerer de tilgjengelige valgene i menyen.

Søkekriteria finnes i en rekke ulike typer som oppfører seg ulikt i søkefeltet.

Datofelt

Datofelt kommer med en nedfallsmeny for en rekke perioder og mulighet for å legge inn egen dato. Alle perioder spenner hele perioder. Eksempel : 15 september vil Siste 3 måneder bety juni, juli og august. Registreringer i september blir da ikke med.

Datofelt.png

Her er Søk valgt for å kunne legge inn egendefinert periode. For rapporter er normalt en av de forhåndsdefinerte periodene å foretrekke siden de oppdaterer seg selv.

Enkeltvalg

Enkeltvalg.png

Kriteria som vises som enkeltvalg er enkle å endre. Filteret øverst i listen kan brukes for raskt å finne frem til ønsket verdi når det er mange valg i listen.

Flervalg

Flervalg.png

Kriteria som vises som flervalg utvider valglisten dynamisk ettersom man legger til flere valgte elementer. Krysset før navnet på hvert element brukes til ta valget bort igjen. Å velge flere valg i samme komponent medfører et "eller" søk. Det vil si at det holder at en av valgene treffer.

Kategori

Kategorisøk.png

Komponenten for å vise en kategori som søkekriterium består av en meny for valg av kategorigruppe og en for selve kategorien. Ønsker man å begrense søket med flere kategorier bruker man GrønnPluss.png. Delete2.png for å ta bort. Flere kategorier lagt til i samme søk medfører et "og" søk. Det vil si at alle valgene må treffe.

Fritekst

Fritekst.png

Tekst skrevet inn i søkefeltet for fritekst søker i alle tekstfelter tilhørende saken. For tabellvisningen inkluderer det felt som ikke vises i tabellen.

Lagre søk

LagreSøk.png

Søk kan lagres. Brukere med rettigheten til det kan lagre søk som Felles. Det vil si at søket vil være tilgjengelig for alle brukere. Alle brukere kan lagre søk for seg selv. Søk lagret som Felles kan tilknyttes rapporter. Man må skrive inn et navn på søket før man lagrer.

Bruke lagret søk

LagredeSøk.png

Et lagret søk brukes ved å trykke på et søk i menyen for Lagrede søk. Kun bruker med rettigheter til det kan slette Felles søk.


Neste uke skal vi se på listevisningen av saker.