Registrere melding

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den åttende i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Registrering av meldinger er den viktigste måten å legge informasjon inn i Qm+ på. Registreringen kan foregå enten via nettapplikasjonen eller mobilappen. En melding registreres i et meldingsskjema. Meldingsskjemaet tilhører en meldingsskjematype som bestemmer hvilken arbeidsflyt den registrerte meldingen skal følge. Meldinger fra de ulike skjematypene holdes normalt separat i grafer og rapporter.

Velge meldingsskjema

RegistrerNyMelding.png

Trykker man på den grønne knappen Registrer ny melding, enten fra Dashbord eller Saker åpnes oversikten over meldinsskjemaer en bruker kan benytte.

Skjemaoversikt.png

Hvis det er skrevet inn en informasjonstekst om skjemaet, vises denne når brukeren holder musepekeren over knappen. Her holdes pekeren over 02. HMS-melding.

I skjemaoversikten ligger knapper som åpner de ulike meldingsskjemaene gruppert etter meldingsskjemagruppe. Grupperingen forsterkes med en farge på knappen. Antall skjematyper, navn og farge bestemmes av kundens superbruker og justeres via Adminmodulen i Qm+. Dette gjelder selvsagt også alle skjemaer med innhold. Vi skal se på hvordan vi bygger skjemaer i neste artikkel.

Oppbygningen av meldingsskjemaet

RegistrereMelding1.png

Meldingsskjemaet er bygget opp av kategorigrupper og felter. Her ser vi til venstre i skjemaet fem grupper som er enkeltvalg og vises som nedfallsmenyer. Transportør er i tillegg definerende, det vil si at valgt kategori fra denne gruppen vises først med fet skrift i det standard tekstfeltet som brukes i tabeller og oversikter for meldinger. Systemet krever at ethvert meldingsskjema inneholder minst en definerende gruppe. Merkelappen ved siden av navnet Transportør identifiserer gruppen som definerende. Det røde * tegnet betyr obligatorisk. Til høyre i bildet ser vi to grupper med flervalgskategorier og en som tall. Dette skjemaet er laget slik at verdiene som skrives inn i tallfeltene summeres og legges til kostnadsfeltet som her kalles Total kostnad. Sentralt i bildet ser vi feltene for hendelsestidspunkt - her kalt Dato / Klokkeslett, melder, seks tekstfelter hvorav Ordrenummer er obligatorisk, samt kostnad, vedlegg og prioritet. I versjon 4 kan kundens superbruker bestemme nesten alt som vises i meldingsskjemaet. Felter og kategorigrupper kan plasseres i ønsket kolonne og rekkefølge og navn og egenskaper kan endres, som vi skal se på neste uke.

Avhengigheter

Avhengighet1.png

Avhengigheter gjør at man kan tilpasse visningen av kategorigrupper i skjemaet til hva brukeren har svart til nå.

Avhengighet2.png

Krysser brukeren av for 1. Salg, vises Arbeidsområde og Meldingen skal sendes til med kategorier for salg.

Avhengighet3.png

Krysser brukeren av for 2. Marked vises de samme gruppene, men med kategorier for marked.

Avhengigheter kan settes opp med 'og' eller 'eller' binding mot så mange andre kategorier man trenger.


Dokumenter

DokumenterIMeldingsskjema.png

Dokumenter kan lenkes til i meldingsskjema eller på enkeltkategorier. Lenker på skjemanivå får lenke med ikon som illustrerer hva lenken peker på. Her ser vi lenke til to referanser i Lovdata samt et dokument skrevet i Qm+ lagt inn på skjemaet.


Neste gang skal vi se på hvordan meldingsskjemaet bygges opp.