Redigere meldingsskjema, del 2

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den tiende i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Sist så vi på hvordan vi kunne opprette og redigere et meldingsskjema. Denne gangen skal vi legge til felt av flere typer og lage avhengigheter.

Verktøystolpen

Toolbar.png

Verktøystolpen inneholder kontroller for å legge til alle felttypene i skjemaet.

ClickIcon.png Ikonene etter dette symbolet trykkes på for å brukes.

AddDocuments.png Legg til lenker til dokumenter eller ta bort en av lenkene som er i skjemaet.

AddCategroies.png Legg til kategorier. Brukes når du skal legge til kategorier i en kategorigruppe som ikke allerede er i skjemaet.

DragIcon.png Ikonene etter dette symbolet dras inn i skjemaet for å plasseres.

AddTextField.png Legg til tekstfelt.

AddTextFieldWithFormating.png Legg til tekstfelt med enkel HTML formatering.

AddLabel.png Legg til tittelfelt.

AddAttachmentComponent.png Legg til felt for å laste opp vedlegg til meldingen. Kun ett felt av denne typen bør legges til skjemaet.

AddImageComponent.png Legg til felt for å vise et bilde i meldingsskjemaet.

Legge til dokumenter

AddDocument.png

Når man trykker på ikonet i verktøystolpen for å legge til dokument, vises denne dialogen. Om du vet hvilken arkfane dokumentet du er ute etter ligger i, så kan du filtrere dokumentlisten på arkfane i den første nedfallsmenyen før du velger dokument i den andre nedfallsmenyen. Når dokumentet er valgt, trykk Velg dokument. Man kan legge til så mange dokumenter man ønsker. Trykk på ikonet i Slett kolonnen for å ta et dokument bort fra meldingsskjemaet igjen. Om man trenger å se dokumentet før man bestemmer seg helt, så åpnes det i egen nettleserfane ved å trykke på dokumentnavnet.

Legge til tekstfelter

DragNewTextField.png

Her er kontrollen for Tekstfelt med formatering trykket på og dras til ønsket plassering i skjemaet. Her første kolonne.


TekstfeltetSluppet.png

Tekstfeltet er sluppet inn i skjemaet. Trykk så på ikonet for innstillinger, øverst i høyre hjørne i feltet.


TekstfeltetInnstillinger.png

Skriv inn ønsket navn og endre eventuelt andre innstillinger. Trykk Ok.


Legge til bildefelter

BildefeltSluppet.png

Her er et nytt bildefelt dratt inn og sluppet i skjemaets første kolonne. Trykk 'Bla gjennom' for å velge et bilde fra din maskin som skal vises inne i meldingsskjemaet.


BildefeltValgt.png

Her er bilde valgt og tittel endret.


BildefeltISkjema.png

Og slik ser det ut i registreringsbildet.

Avhengigheter

I artikkelen om å registrere meldinger så vi på hvordan avhengigheter fungerer. Avhengigheter er et kraftig verktøy for å holde registreringsbildet så enkelt som mulig for brukeren. De virker både i selve meldingsskjemaet og i kategoriredigeringen i meldingsbehandlingssiden.

ClickOnDependency.png

Her trykker vi på ikonet for å redigere avhengigheter for kategorien Arbeidsrelatert fravær. Grønn pil på avhengighetsikonet betyr at det ikke er eksisterende avhengigheter for kategorien. Rød pil betyr at det gjør det.


CategoryDependecnyDialog.png

Da vises dialogen for å redigere kategoriavhengigheter. Her ser vi at for denne kategorien er det ingen avhengigheter som er satt opp.

Nå skal vi legge til en avhengighet som gjør at Arbeidsrelatert fravær kun vises når Personskade eller Annleggsarbeid er krysset av.


CategoryDependecnyDialog2.png

Her er avhengigheten mot Annleggsarbeid lagt til og vi holder på å legge til for Personskade også.

Ok brukes for å sette avhengigheten for valgt kategori. Ok for gruppe er en snarvei som setter den samme avhengigheten for alle kategorier i som er i samme gruppe som kategorien vi setter avhengigheten for.I dette tilfellet gruppen til Arbeidsrelatert fravær, Årsaker. Om vi ikke ønsker en avhengighet, trykk på søppelkasseikonet ved siden av avhengigheten.

Avhengighetstype

Vi kan bruke Og eller Eller som avhengighetstype.

  • Og. Alle avhengigheter av typen Og må være tilfredsstilt for at kategorien skal vises.
  • Eller. Minst en av avhengighetene av typen Eller må være tilfredsstilt for at kategorien skal vises.

Kategorioversikt

CategoryOverview.png CategoryOverview2.png

Arkfanen kategorioversikt gjør at vi enklere kan få oversikt over alle kategoriene i et skjema og deres avhengigheter. Avhengighetene kan også redigeres herfra. Neste gang skal vi se nærmere på Regler.