Listeoversikter

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den syvende i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Listeoversiktene gir detaljert informasjon om aktuelle saker slik at man enkelt kan ta fatt i de viktigste sakene først. Alle typer saker (meldinger, tiltak, oppgaver..) kan vises i tabeller. Det kan også alle de andre objektene i systemet som avdelinger, kategorier, meldingsskjemaer, arbeidsflyter med mer for systemets administratorer. Saksoversiktene finnes i Dashbord og i den egne siden Saker som har en underside per sakstype.

Listeoversikter i Dashbord

Dashbordet kan ha et ubegrenset antall komponenter, men det er en fordel å holde antallet samtidig synlige komponenter på et passelig nivå.

NyListekomponent.png

For å opprette en ny dashbordkomponent for tabellvisning av saker, bruk Tilpass dashbord, Legg til ny komponent og velg Liste.


LageListekomponent.png

Spesifiser hva slags sak du ønsker å ha i listen, hvilke saker, sortering og hvor lang listen skal være. Trykk så Lagre. Om alle brukere skal ha tilgang til komponenten velg Felles komponenter i Komponenttype (ikke alle brukere har rettighet til å velge komponenttype). Du får ikke spesifisert hvilke av sakens kolonner som er med i tabellen i dashbordet.


ListeIDashbordet.png

Den ferdige listen. Navnet settes automatisk etter spesifikasjonen du ga i dialogen. Om du ønsker å endre på komponenten, trykk på skiftenøkkelikonet øverst i høyre hjørne.

Listeoversikter i Saker

I Saker kan man trykke direkte på saken i listen for å åpne den. Denne siden åpnes også om man trykker på en graf i Dashbordet. Trykker man på en graf I Grafer utføres det i stedet et utvidet søk og man bruker Vis i liste knappen for å endre visning til denne siden.

MenySaker.png

Listeoversiktene i Saker når man enkelt fra hovedmenyen. Oppgaver viser oppgaver for alle sakstyper mens de andre gir lister for den valgte sakstypen.

Oppgaveliste.png

Her er det søkt på Mine saker og Deltakerstatus Venter slik at vi ser alle oppgavene den innloggede brukeren har utestående.

Søk

Søk fungerer helt identisk i Saker som i Grafer. Knappen Vis i grafer kan når som helst brukes for å bytte visning fra liste til graf.

Tilpass kolonner

TilpassKolonnerOppgaver.png TilpassKolonnerMeldinger.png

Menyen Tilpass kolonner brukes for å endre hvilke kolonner som er synlige. Her ser vi tilgjengelige kolonner for oppgaver og meldinger. Det går svært fort å endre kolonner, søket blir ikke utført på nytt av denne handlingen.

Filter

ListeFilter.png

Filteret brukes til å filtrere på tekst i de kolonnene som er vist på skjermen og er også svært raskt. Her er det filtrert på "avfalls". For melding 4576 ga det treff i navnet på den definerende kategorien, mens for melding 4618 ble det treff i tekstfeltet.

Filteret er ikke en del av søket og derfor vises det til høyre for Mer i stedet for sammen med søkekriteria. Filteret vil derfor heller ikke lagres om man bruker Lagre søk.

Sortering

SorteringStigende.png

Pilene i tabellhodet brukes til å bestemme sorteringen. Her er det sortert på Frist i stigende rekkefølge. Sorteringen lagres ikke med søket.

Eksport til eksternt dokument

ExportIcon.png

Trykker man på dette ikonet får man opp dialogen for å eksportere innholdet i en liste til et eksternt dokument. Kun PDF og oversiktsrapporten virker per nå.

TiltakExport.png

Her er en liste med tiltak eksportert til PDF.

Listeoversikter i Admin

AdminDokumentoversikt.png

Oversiktene i Admin brukes til å holde oversikt over ting som brukere, avdelinger, dokumenter, arbeidsflyter med mer. De har alle en kolonne for Endre i høyre spalte hvor det er ikon for å åpne objektet for redigering eller endre status på det - om brukeren har rettighet til dette. Her ser vi ikon for å deaktivere.

Siden for dokumenter har en lenke i Dokument kolonnen som kan brukes til å åpne visningsversjonen av dokumentet.

Adminsidene henger ikke sammen med Grafer slik Saker gjør og har heller ikke mulighet for å lagre søk. Sortering, Filter, Tilpass kolonner og de individuelle søkekriteria fungerer derimot likt som i Saker.

Neste gang skal vi se på hvordan man registrerer meldinger.