Grafer og Rapporter

Fra QmPlusDoc
Gå til: navigasjon, søk

Dette er den femte i en serie av artikler som vil ta for seg funksjonaliteten i Versjon 4 (trykk her for å se alle artiklene) av Qm+. Se vår hjemmeside for mer informasjon om Qm+.

Grafene gir det levende bildet av aktiviteten i organisasjonen. De kan brukes til å få kjapt overblikk over alle aspekter ved registrering og behandling av alle saksobjekter i systemet - meldinger, tiltak, dokumentversjoner, høringer og revisjoner. I tillegg kan grafer også vises for oppgaver. Grafene vises på bakgrunn av et søk, grupperes i rapporter og defineres av regler. I denne artikkelen skal vi se litt på de ulike graftypene og hvordan de kan grupperes i rapporter. De andre delene kommer vi tilbake til i senere artikler.

Grafbildet

Grafbildet.png

 • Øverst i bildet vises valgt avdeling og informasjon om innlogget bruker, deretter stien til siden og handlingsknappene. Dette er fast for alle sider, men hvilke handlingsknapper som vises avhenger av siden. Her vises:
  • Vis i liste. Skifter side til Saker som viser alle sakene fra det nåværende søket som liste i stedet for grafer.
  • Lagre søk. Dersom brukeren har gjort en endring i søket så kan søket lagres for bruk senere.
  • Lagrede søk. Meny for å velge blant tidligere lagrede søk.
 • Den blå spalten inneholder søket brukt i siden. Det kan redigeres direkte her eller ved å trykke på de ulike grafene. Dette vil vi se på i neste artikkel.
  • Mer. Meny for å legge til flere søkekriterier.
 • Hoveddelen av bildet fyller resten av skjermbildet og inneholder.
  • Valg av rapport. Brukes for å bestemme hvilke grafkomponenter som skal vises i bildet.
  • Opplisting av grafkomponentene.

Valg av rapport

Hver sakstype har sin egen liste av rapporter. Rapportene brukes til å lage en for brukerne logisk oppdeling av grafkomponentene og kan om ønskelig kobles til et lagret søk.

ValgAvRapport.png

Her er det lagt opp tre ulike rapporter, men det er opp til kundens superbruker å bestemme disse, se nedenfor.

Grafkomponent

Hver grafkomponent har egne innstillinger for visning og presentasjon slik at det kan tilpasses det konkrete datasettet og brukernes preferanser.

Stolpegraf

GrafkomponentStolpe.png

Den tradisjonelle stolpegrafen egner seg godt til mange ulike datasett og har en vannrett (X) og en loddrett (Y) akse. Her ser vi kategoriene fra gruppen HMS-Områder som verdier på Y-aksen og fordelingen over tid langs X-aksen.

Linjegraf

GrafkomponentLinje.png

Linjegrafen er god på å vise utvikling over tid, særlig om det ikke er altfor mange ulike verdier langs y-aksen.

Tabell

GrafkomponentTabell.png

Tabellvisning er hensiktsmessig når man trenger de nøyaktige verdiene lett tilgjengelig.

Paigraf

GrafkomponentPai.png

Paigrafen gir en graf per verdi på Y-aksen. Derfor egner den seg best for datasett med få verdier på Y-aksen. Her har vi skiftet til et datasett som viser hvor langt i saksgangen meldingene har kommet fordelt på meldingenes prioritet.

Visning av prosent

GrafkomponentProsent.png

Avhengig av hva slags visning som er valgt, kan man aktivere flere sider av datasettet i visningen. Her vises det både i antall og i prosent fordeling for oppgaver den aktive brukeren (søk på Mine saker) har på de ulike sakstypene.

Visning av kostnad

GrafkomponentKostnad.png

Her vises antall og kostnad registrert for meldinger i forhold til kategorier i kategorigruppene Konsekvenser og Årsaker.

Lage rapport

En helt ny mulighet i Versjon 4 er å sette opp rapporter for å gruppere grafkomponentene.

LagRapport.png

Her ser vi en rapport for tiltak. Det er ikke valgt et spesielt søk, da vil gjeldende søk beholdes når rapporten velges.

I den nederste delen av bildet ser vi reglene som er lagt til i rapporten. Hver regel beskriver en grafkomponent, hva den heter, hvordan den skal vises og hvilke verdier som brukes på aksene. Hvordan disse reglene lages skal vi se på i en senere artikkel.


Tiltaksrapport.png

Her ser vi de to første komponentene fra rapporten definert over.


Neste gang skal vi se nærmere på Søk.