HMS lederkurset gjorde en fyrkantig regelkurs till något lustfyllt som kan bidra till ökad lönsamhet i verksamheten.Christian Rudén VD Bonnier Responsmedier Group AB

Bestill kurs

Quality Manager kurs

ISO system tilpassning

Kurset består av:

- Å hjelpe kundene med tilpasning av system for deres bedrift.
- Tilpassning av prosedyrer og sjekklister.
- Tilpassning av meldingsskjema.

2 dagerskurs for Verneombud

Kurset består av:

- Systematikk i HMS-arbeidet.
- Opplæring av systemkravene kfr. § 5.1-5.8
- HMS mål
- Risikoanalyse
- Internrevisjon
- Vernerunder og andre kartlegginger.
- Saksoppfølging og rapportering.
- Medvirkningskrav og hva dette innebærer.
- 6 nye HMS forskriftene som kom i 2013.

Dokumentstyring

Kurset består av:

- Dokumenthåndtering.
- Produsere dokument.
- Bruke dokumenter med høringsfunksjon
- Bearbeide dokument.
- Dokumentmaler og valgmulighetene i topp og bunntekst.

Risikoanalyse med Qm+

Kurset består av:

- Metoder for årlig risikoanalyse.
- Fremgangsmåter for hendelsesbasert og objektbasert metode.
- Eksempler på daglige Sikker-Jobb-Analyser (SJA)

Superbrukerkurs

Oppfriskningskurs

Det vil også være mulig å sende nye Superbrukere/ledere på dette kurset, forutsatt at de har litt erfaring med systemet.

Takket være aktive og kreative superbrukere hos våre ivrigste kunder, utvikles stadig Qm+ løsninger som gir bedre og enklere styringsmuligheter.
Brukervennlighet og nye funksjoner som gir nye muligheter vil bli vist fram og diskutert på kurset.

Avhengig av tid, vil man også kunne få hjelp til individuelle tilpassninger.

Lederskap med kvalitetssystem

Kurset består av:

- Bedre kontroll og styring ved hjelp av grafoversikt.
- Skape medvirkning fra de ansatte.
- Gjennomgang av hendelsestyper, årsaker og konsekvenser.
- Økonomisk effektiv kvalitetsstyring.
- Økonomistyring med Qm+.

Systematisk folkehelsearbeid

Kurset tar utgangspunkt i folkehelseprofilen:

- Vi bruker oversikten for å bestemme innsatsområdene.
- Planstrategi.
- Fastsetting av mål.
- Tiltak og aktiviteter følges opp med Qm+.
- Evaluering med Qm+.
Helseprofilen indikerer tjenesteområder som bør sende deltakere på kurset.
Se oversikt her

Kurskalender

26 Oktober
Lederoppløring Time kommune
20 November
28 November
30 November

Historien om Qm+

Forskningsparken

Quality Manager +Com AS

Qm+ er et fullintegrert kvalitetssystem

med et eget saksbehandlingssystem som kommuniserer sømløst med kundens e-postprogram, og som gjør det enkelt å følge opp, iverksette prioriterte tiltak, informere om og arkivere alle faser i løsningen av en sak.

Vi er i dag 6 medarbeidere som betjener 1.000 virksomheter fordelt på 120 kontrakter. Vi har egne revisorer, og i tillegg samarbeider vi med frittstående konsulenter som veileder med sikte på ISO-sertifisering. Våre egne programmerere laget modulene for elektroniske sjekklister, spørreskjemaer, meldingsskjemaer og risikoanalyser.

Alle registreringer gir automatisk oversiktlige grafbilder, og derfor nye styringsmuligheter. Alle dataene fra de elektroniske sjekklistene presenteres på sekunder i oversiktlige grafer og tabeller. Skjemaene er laget slik at kunden selv kan gjøre tilpasninger i innholdet. OG: Fra ethvert skjema i Qm+ kan brukeren lenke seg til aktuell prosedyre/prosesskart og lovverk.

NYHET: Dagens løsning henter du også i mobiltelefonen!
Qm+ sine skjemaer kan du hente opp og besvare i din mobiltelefon! En egen app sørger for at dine forslag går automatisk til din nærmeste leder.

Det startet med medvirkningsteknikker for samfunns- og virksomhetsutvikling. 

I et moderne samfunn skulle deltakerdemokratiet utvikles. Med midler fra ulike departmenter fra 1975 til 1984 ble Arbeidsbokmetoden utviklet på Norsk institutt for by- og regionforskning. 20 forsøk i kommuner skapte en effektiv medvirkningsmetode i samfunns- og bedriftsutvikling. Diskusjonstemaer ble definert av redaksjonsgrupper og presentert  med bilder og provoserende påstander og spørsmål.  Disse temaene engasjerte nye frivillige arbeidsgrupper som skulle finne løsninger og prioritere tiltak. Vi kjenner igjen teknikkene i Lean management.

Hundrevis av forbedringsforslag skulle følges opp!
- Datateknologi og internett var viktig for metodens suksess:  Nå kunne alles erfaringer utnyttes!
Metoden ble videreutviklet fra 1984 i privat regi. Firmaet Quality Manager+com AS ble etablert i 1997 i Forskningsparken ved Blindern i Oslo. Et nært samarbeid med KLP Skadeforsikring om aktiv risikoforvaltning i offentlig sektor, har vært viktig for utvikling av Qm+ løsninger i de kommunale virksomhetene. 

Forskningsparken

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Basefarm

Våre servere er trygt plassert i norge

Basefarm installerer, konfigurerer, og overvåker applikasjonene vi drifter for deg. Vårt egentuviklede driftsadministrasjonsverktøy DAM sørger for nøyaktig og konsistente konfigurasjoner, uavhengig om det er en enkelt server eller komplekse systemer med høy redundans. Dette gir oss bedre kontroll over installasjoner, selv om vi snakker om tusenvis av komponenter. Du kan bruke standardpakker, eller vi drifter din skreddersydde kode. Vi jobber frem den beste konfigurasjonen sammen med deg, og vi tar ansvaret for at tjenestene yter det de skal.

Sunnfjord maritime consulting

tilbyr ingeniørtenester for maritime næringar og offshoreindustri. De hjelper bedrifta di med å få bedre system på kvalitetsarbeidet.

Godkontroll

Jurist, økonom, kvalitetsleder, kvalitetsrevisor, HMS-rådgiver, Miljøfyrtårn-konsulent og bedriftsrådgiver

Stig Gunnar Kristiansen bistår virksomheter og bedrifter til å oppnå god kontroll over prosesser og måloppnåelse. Allsidig erfaring innen prosjektledelse, bedriftsledelse, administrasjon, arbeidsrett, helserett, styringssystemer, HMS-ledelse, Miljøfyrtårn.

  • Vi gratulerer Nordkapp kommune med nytt kvalitetssystem

    nordkapp

    Nordkapp kommune (nordsamisk: Davvinjárgga gielda, kvensk: Kappan komuuni) ligger i Finnmark. Den grenser i sørvest mot Måsøy, i sør mot Porsanger, og i sørøst mot Lebesby kommune. Kommunen er nasjonalt og internasjonalt mest kjent for Nordkapplatået, som er en populær turistdestinasjon. Honningsvåg er administrasjonssenter i kommunen. Nordkapp het inntil 1951 Kjelvik kommune.

Nyheter

Våre kunder innen

Privat sektor
Offentlig sektor