lebesby

Lebesby kommune (nordsamisk: Davvesiidda gielda, kvensk: Lebespyyn komuuni) ligger i Finnmark. Den grenser i nordvest mot Nordkapp, i nordøst mot Gamvik, i øst og sør mot Tana og i vest mot Porsanger. Kommunen består av Bekkarfjord, Veidnesklubben, Lebesby, Kunes, Dyfjord, Nordmannset, Ifjord og Kjøllefjord. Administrasjonssenteret er Kjøllefjord. Nærmeste flyplass er Mehamn lufthavn i nabokommunen Gamvik. Kommunen har hatt en netto utflytting på om lag 300 personer siden 1998. Lebesby omfattet inntil 1864 det som da var Tana kommune, med nåværende Gamvik og Berlevåg (men uten Polmak). De har i dag signert kontrakt med Quality manager for nytt kvalitetssystem. Vi ser frem til et langt og godt samarbeid.