Risikoanalyse med App

app1 PCNå kan du utføre risikoanalysen med telefonen. Oppdateringen gjør at du enklere får tilgang til risikoskjema, og Off-line modusen gjør at du kan utføre risikoanalysen hvor som helst. 

Risikovurdering er en del av risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 31000 "Risikostyring".

Risikoidentifisering handler om å lage en omfattende liste over potensielle uønskede hendelser.
Risikoanalyse utføres for å avdekke risiko, og hensikten med analysen er å ta bedre beslutninger. På bakgrunn av analysen gjør man en risikoevaluering og iverksetter risikoreduserende tiltak.

Les mer om risikoanalyse her.

Les mer om App som kvalitetssystem her