lean managerI dag bruker over 1000 virksomheter Qm+ i sitt kvalitetsstyringsarbeid. Private bedrifter, direktorat, fylkeskommuner og kommuner er alle kunder av Qm+. De siste 5 årene har vi jobbet målbevisst med vårt nye produkt: LEAN-manager+.

-        Det er et dataprogram som skal sørge for at prosessen styrker den sosiale delen i innovasjonsprosessen: Arbeidsgruppen.  

-        Til forskjell fra QUALITY manager+, - er dokumentstyring, revisjoner, avviksregistreringer tatt ut, men kan skrus på hvis LEAN-prosessen har nytte av det i en senere fase.

-        Jeg er utrolig stolt av hva programmererne våre har fått til, sier Johs. Oraug, gründer og daglig leder i Qm+,

Medarbeiderne finner de nye ideene

Lm+ er blitt et hjelpeverktøy som skal forenkle presentasjonen av diskusjonstemaene, - og dokumentere dialogen mellom alle medarbeiderne med følgende formål: Finn nye muligheter! 

-        Alle innspill og oppfølginger av gode forslag blir automatisk arkivert i tabeller og grafbilder.

-        Med Lm+ blir det enklere å holde styr på og ajourholde LEAN-tavla. Alt blir å finne nettbrettet og telefonen, sier Oraug.  

Lanseres 10. november på Bristol
Lm+ = Lean Manager+, - et sosialt medium som skal hjelpe virksomhetene til å takle de viktige omstillingsprosessene enda bedre, og gjøre det enklere å  finne og utvikle de NYE løsningene.

Lm+ tilrettelegger LEAN-prosessen fra idé-myldring til iverksetting og evaluering av tiltakene.

-        Vi gleder oss til å vise dette til kundene våre, sier Oraug.