Quality Management

Kvalitetssystem som hjelper bedrifter med dokumentasjon av internkontroll.
Kvalitetsstyringssystemet leveres med maler for risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik m.m, og forslag til prosedyrer og lovverk. Det webbaserte verktøyet for fullstendig kvalitetssikring har en enkel og rask implementering som gjør at kunden kan dokumentere og starte internkontrollen straks. Dette er et svært viktig verktøy for ISO sertifiserte bedrifter, og vi hjelper kundene våre med denne prosessen.

Lean Management

Gjennom samspill og innvolvering av de ansatte kan bedrifter jobbe med systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. 
Når alle svar er lagt inn kan det elektroniske, dynamiske systemet holde orden på LEAN-prosessene som gir deg LEAN-tavla med graf- og tabelloversikter som alltid viser status for forbedringsprosessene.
Vi hjelper kundene våre igang med LEAN-forberedelsen og oppsett av skjema.

Våre kunder sier:

Linn Schrøder
FM gruppen

Fm gruppen


Våre kunder er svært fornøyde med hvor flotte og oversiktlige statistikker vi kan føre på feks RUH og andre avviksmeldinger. Lovverket ligger til enhver tid tilgjengelig med siste nye oppdatering, og det har gjort jobben ved tilsyn feks ved ISO revisjoner mye enklere. Alle tilsyn vi har hatt i FM Gruppen har gått mye lettere etter at vi fikk QM+ innført i bedriften.


Linn Schrøder HMSK-leder
Rune Embre
Würth


Vi har erfart at Quality Manager Plus gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses Qm+ til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker....


Rune Embre HMS-KS Leder
Jo Engum
Nord-Fron kommune


Qm+ er enkelt å bruke og sikrer oss en veldig god oversikt og dokumentasjon av alle tiltak og hendelser vedr. vannverkene. Alle driftsoppgaver iht. oppsatt plan blir loggført. Uønskede hendelser logges på meldingsskjema som er spesielt tilpasset de ulike vannverkene og ledningsnettet. Dette gjøres på stedet via bærbar pc.


Jo Engum Rådgiver, Nord-Fron kommune