Quality Management

Kvalitetssystem som hjelper bedrifter med dokumentasjon av internkontroll.
Kvalitetsstyringssystemet leveres med maler for risikoanalyse, sjekklister, prosesskart, avvik m.m, og forslag til prosedyrer og lovverk. Det webbaserte verktøyet for fullstendig kvalitetssikring har en enkel og rask implementering som gjør at kunden kan dokumentere og starte internkontrollen straks. Dette er et svært viktig verktøy for ISO sertifiserte bedrifter, og vi hjelper kundene våre med denne prosessen.

Lean Management

Gjennom samspill og innvolvering av de ansatte kan bedrifter jobbe med systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. 
Når alle svar er lagt inn kan det elektroniske, dynamiske systemet holde orden på LEAN-prosessene som gir deg LEAN-tavla med graf- og tabelloversikter som alltid viser status for forbedringsprosessene.
Vi hjelper kundene våre igang med LEAN-forberedelsen og oppsett av skjema.

Våre kunder sier:

Lars Gunnar Larsen
Otra Norge as


Otra Norge as er en landsdekkende Norsk elektrogrossist, og har i den forbindelse benyttet QM+ i den daglige driften og kvalitetssikringen i henhold til ISO 9001.

Vi kan videre bekrefte at vi med glede står som referanse vedrørende bruk av systemet og support av leverandøren i denne forbindelse. Otra Norge har benyttet systemet til Prosedyre og prosessbibliotek, avviksrapportering, avvikshåndtering, HMS oppfølging, aktivitetslogg for salg og innkjøp, KPI rapportering av QA mål. Undertegnede står til disposisjon ved ønske om ytterligere avklaringer rundt bruk og funksjonalitet i henhold til vår bruk.


Lars Gunnar Larsen Kvalitetssjef
Rune Embre
Würth


Vi har erfart at Quality Manager Plus gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses Qm+ til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker....

Rune Embre HMS-KS Leder
Thomas Nordbrekken
TESS - Teknisk faghandel


Tess AS benytter QM+ i alle avdelinger siden 2010 og står med glede som referanse når det gjelder bruk av systemet og på support fra leverandøren.
TESS har til nå benyttet QM+ til avviksrapportering, avvikshåndtering, HMS registrering og oppfølging, Risikovurderinger og Prosedyrebibliotek.

Undertegnede kan kontaktes ved ønske om ytterlige avklaringer på hvordan TESS AS benytter og opplever bruk og funksjonalitet av QM+ som avviks/ledelsessystem.


Thomas Nordbrekken HMS-K leder, TESS as