Oslo tech senter

Quality Manager +Com AS

Qm+ is a fully integrated quality system

with its own case processing system that communicates seamlessly with the customer's e-mail application that makes it easy to follow up, implement priority actions, inform of and archive all phases in resolving a case.

We are currently 6 employees serving 1,000 companies across 120 contracts. We have our own auditors, and in addition, we work with independent consultants who give advice on quality management with the aim of ISO certification. Our own programmers created modules for electronic checklists, questionnaires, message forms and risk assessments.

All registrations are automatically included in clear graphs, which give new management possibilities. All the data from the electronic checklists are presented within seconds in clear graphs and tables. The forms are designed so that customers themselves can make changes to the content. AND: From any form in Qm+, the user can link to the relevant procedure / process chart and legislation.

NEW: The existing system works also on a mobile phone!
You can see the forms of Qm+, and you can answer them on your phone! A specially designed app ensures that your proposal goes automatically to your immediate supervisor.

The history of Qm+

It started with participation techniques for social and business development. 

Participant democracy was about to be developed in a modern society. The Workbook method was developed at the Norwegian Institute for Urban and Regional Research with funding from various ministries, from 1975 to 1984. 20 trials in municipalities created an effective method of participation in social and business development. Discussion topics were defined by editorial groups and were presented with images and provocative statements and questions. These topics engaged new volunteer working groups to find solutions and prioritize actions. We recognize the same techniques in Lean management.

Hundreds of suggestions for improvement were about to be followed up!
- Computer Science and the Internet were important for the method's success: Now everyone's experience could be utilized!
The method was developed further from 1984 in the private sector. The company Quality Manager+com AS was established in 1997 in the Research Park at Blindern in Oslo. Close cooperation with KLP insurance for active risk management in the public sector has been important for the development of the Qm+ solution for municipalities.

Oslo science park

References

Åshild Bakken
Bakgrunnen for implementeringen av Qm+ har vært et ønske fra ledelsen om å bedre kommunens internkontroll. Hensikten med systemet er blant annet å kunne dokumentere uønskede hendelser i arbeidshverdagen. Internkontroll handler om å oppdage feil, å rette feil og å sette i verk tiltak for å hindre at uønskede hendelser gjentar seg. Gjennom gode meldingsrutiner og aktiv deltakelse fra medarbeiderne, får ledelsen en unik mulighet til å sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Systemet ble rullet ut i alle enheter i løpet av 2 år.
Åshild Bakken Prosjektleder, Eigersund kommune
Jo Engum
Qm+ er enkelt å bruke og sikrer oss en veldig god oversikt og dokumentasjon av alle tiltak og hendelser vedr. vannverkene. Alle driftsoppgaver iht. oppsatt plan blir loggført. Uønskede hendelser logges på meldingsskjema som er spesielt tilpasset de ulike vannverkene og ledningsnettet. Dette gjøres på stedet via bærbar pc.
Jo Engum Rådgiver, Nord-Fron kommune
Anders Støren Sandaas
Kragerø kommune har gjennom systematisk bruk av QM+ kunnet inkludere våre 1200 ansatte på en bedre måte enn før vi gikk til anskaffelse av styringsverktøyet. Vi vil gjerne fremheve at det verktøyet vi er mest fornøyd med er Aktivitetsplanen med tilhørende egenkomponerte spørreskjemaer som benyttes til alt fra påmelding til julebord, vernerunder, medarbeiderundersøkelser og evalueringsskjema etter kurs. Kun fantasien setter grenser, og gjennom utstrakt bruk av verktøyet ser vi at terskelen for å registrere meldinger, søke informasjon og ikke minst selv bidra til å utvide og dokumentere sitt eget internkontroll- arbeid, blir lavere. QM+ er «ufarlig», og er blitt en naturlig database som fler og fler ansatte bruker som førstevalg i sin søken etter styrende dokumenter, skjemaer, lovverk, mm.
Anders Støren Sandaas Rådgiver Kragerø kommune
Nina Moen Olsen
Qm+ som avvikssystem er godt implementert på alle plan i Hammerfest kommune. Systemet brukes til månedlig, kvartalsmessig og årlig rapportering av avvik/uønskede hendelser i alle sektorer og har sine fornøyde brukere. Dokumentene våre som ligger under Info-fanen er i stadig økende vekst. Systemet for dokumenthånderting er enkel å håndtere både for de som skal legge inn dokumenter og de som skal hente ut.
Nina Moen Olsen HMS-koordinator, Hammerfest
Kenneth J. Walle
Qm+ som styringsverktøy har fått godt fotfeste hos oss i Mammoet - Kranringen. Tilbakemeldinger fra kunder, levering av dokumenter i tilbudsfase, daglig rapportering, og annen dokumentering har jeg fått flotte tilbakemeldinger på. Qm+ er et lett og brukervennlig verktøy for oss i hverdagen. TAKK,
Kenneth J. Walle KS/HMS
Stein Bungum
Vi benytter QM+ svært aktivt, hver dag. Avdelingslederne elsker det. de fleste ansatte mener det er svært nyttig. Alle bruker det hele tiden.
Stein Bungum Fossnes AS
Stig Warsla
Vi i Isachsen Gruppen AS bruker QM+ systematisk i vårt HMS og Kvalitetsarbeid. Programmet er brukervennlig og gir god oversikt for ledelsen, samt at App’en gjør det enkelt for alle ansatte å bidra i arbeidet med kontinuerlig forbedring.
Stig Warsla HMS-KS Leder
Per K Lie
UnionConsult er ett tverrfaglig, rådgivende ingeniørfirmatilknyttet RIF Unionconsult bruker Qm+ som verktøy i kontrollarbeidet.
Alle kontroller dokumenteres i elektroniske meldingsskjemaer, med bilder av tegninger der avvik oppdages, inkludert oppfølging, også e-post om saken.
Derfor var det enkelt for UnionConsult å oversende rapporter i tabeller og grafoversikter til byggherren ved Forsvarsbyggs kvalitetssjef, - da Riksrevisjonen kom på besøk!
Per K Lie Kvalitetssjef, Senioringeniør
Christian Rudén
HMS lederkurset gjorde en fyrkantig regelkurs till något lustfyllt som kan bidra till ökad lönsamhet i verksamheten.
Christian Rudén VD Bonnier Responsmedier Group AB
Stig Warsla
Systematisk HMS og Kvalitetsarbeid er sentralt for oss i Isachsen Gruppen AS. Noe av det viktigste med QM+ er at det er et brukervennlig og dynamisk program som gir ledelsen gode oversikter til bruk i arbeidet med kontinuerlig forbedring. QM+ gir også en mulighet til å ha internkontroll, med sjekklister og prosedyrer tilgjengelig på mobil og nettbrett, vi tror at dette skal hjelpe oss i arbeidet med å løfte kvalitet og produktivitet ytterligere
Stig Warsla HMS-KS Leder
Kjell Berglund
I QM+ faller ingen saker mellom noen stoler....!
Kjell Berglund Direktør QA-HSSE
Helge Håskjold
Alle våre revisjoner av vår service-håndtering blir rapportert, statistikkført og fulgt opp i Qm+, - også BMWs komplette kvalitetsrevisjoner. Slik har lederne i en hvilken som helst Bilia butikk og -verksted, full oversikt over virksomhetens kvalitetsutvikling.
Helge Håskjold Prosjektleder, Kvalitetssjef, Bilia
Linn Schrøder, Leder
Våre kunder er svært fornøyde med hvor flotte og oversiktlige statistikker vi kan føre på feks RUH og andre avviksmeldinger. Lovverket ligger til enhver tid tilgjengelig med siste nye oppdatering, og det har gjort jobben ved tilsyn feks ved ISO revisjoner mye enklere. Alle tilsyn vi har hatt i FM Gruppen har gått mye lettere etter at vi fikk QM+ innført i bedriften.
Linn Schrøder, Leder Fyllingen maskin
Rune Embre
Vi har erfart at Quality Manager Plus gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses Qm+ til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker....
Rune Embre Würth Norge
Steffen Tjerbo
Med Qm+ har vi fått en ny giv i alle organisasjonsledd! Qm+ har en fleksibel meldingsmodul som sikrer skreddersøm for alle kontroller i alle virksomheter. Enkel oppfølging gjør at det er lett å vise at internkontrollen er et aktivt system. Vi gleder oss til neste revisjon.
Steffen Tjerbo Personalsjef Rakkestad kommune
Martin Kronheim
Vi er meget fornøyd med Qm+ og kan ikke tenke oss andre systemer og spesielt etter at kommuner, fylke og andre ettater også har kjøpt systemet.
Martin Kronheim Fyllingen maskin
Lars Gulbrandsen
Jeg har aldri sett en så brukervennlig løsning, og som gir en slik oversikt med noen enkle tastetrykk. Denne gode oversikten gir oss unike styringsmuligheter! Med Qm+ er det nå slutt på kaos, uoversiktlige avtaler og udokumenterte oppfølgingstiltak
Lars Gulbrandsen HMS-KS Leder

Our partners

Samarbeidspartnere

Basefarm

Their servers are securely located in Norway.

Basefarm installs, configures, and monitors the applications they manage for you. Their own developed operations management tool DAM ensures accurate and consistent configurations, regardless of whether it is a single server or complex systems with high redundancy. This gives them better control over installations, even if we are talking about thousands of components. You can use standard packages, or they manage your custom code. They work out the best configuration together with you, and they take responsibility for that the services will be performed properly.

Sunnfjord Maritime Consulting

offers engineering services for the maritime sector and offshore industries. They can help your business get a better system for the quality work.

godkontroll.no

Lawyer, economist, quality manager, quality auditor, HSE consultant, Miljøfyrtårn-consultant and business consultant

Stig Gunnar Kristiansen assists organisations and businesses to achieve good control of processes and goal achievement. Versatile experience in project management, business management, administration, employment law, health law, management systems, HSE management, Miljøfyrtårn.

Our customers
Private sector
Public Sector